ზარის შეკვეთა

მოგვწერეთ აქვე

ნიუსლეთერი

განაცხადის ფორმა

წყალარინება


xulo qobuleti xelvachauri qeda shuaxevi

აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამას, დაფინანსების ორი მათავარი მიმართულება აქვს, რომლის ფარგლებშიც აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული, ხოლო სოფლებში დეცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემის შექმნა.

ცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემების შედეგად, აჭარის დაბებში მოხდება წყალარინების მასების შეკრება სახლთან და გადატუმბვა წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაში.

დეცენტრალიზირეუბლი წყალარინების სისტემა გულისხმობს, წყალარინების მცირე და მიკრო სეპტიკური ავზების მოწყობას, რომელზეც შესაძლოა დაერთდეს, ერთი ან რამდენიმე სახლი. წყალარინების მასების შეიკრიბება სეპტიკურ ავზში და საშუალოდ 2 წელიწადში ერთხელ მოხდება აღნიშნული მასების ამოტუმბვა და გატანა გამწმენდ ნაგებობაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით.

აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამას, დაფინანსების ორი მათავარი მიმართულება აქვს, რომლის ფარგლებშიც აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული, ხოლო სოფლებში დეცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემის შექმნა.

ცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემების შედეგად, აჭარის დაბებში მოხდება წყალარინების მასების შეკრება სახლთან და გადატუმბვა წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაში.

დეცენტრალიზირეუბლი წყალარინების სისტემა გულისხმობს, წყალარინების მცირე და მიკრო სეპტიკური ავზების მოწყობას, რომელზეც შესაძლოა დაერთდეს, ერთი ან რამდენიმე სახლი. წყალარინების მასების შეიკრიბება სეპტიკურ ავზში და საშუალოდ 2 წელიწადში ერთხელ მოხდება აღნიშნული მასების ამოტუმბვა და გატანა გამწმენდ ნაგებობაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით.

აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამას, დაფინანსების ორი მათავარი მიმართულება აქვს, რომლის ფარგლებშიც აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული, ხოლო სოფლებში დეცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემის შექმნა.

ცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემების შედეგად, აჭარის დაბებში მოხდება წყალარინების მასების შეკრება სახლთან და გადატუმბვა წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაში.

დეცენტრალიზირეუბლი წყალარინების სისტემა გულისხმობს, წყალარინების მცირე და მიკრო სეპტიკური ავზების მოწყობას, რომელზეც შესაძლოა დაერთდეს, ერთი ან რამდენიმე სახლი. წყალარინების მასების შეიკრიბება სეპტიკურ ავზში და საშუალოდ 2 წელიწადში ერთხელ მოხდება აღნიშნული მასების ამოტუმბვა და გატანა გამწმენდ ნაგებობაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით.

აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამას, დაფინანსების ორი მათავარი მიმართულება აქვს, რომლის ფარგლებშიც აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული, ხოლო სოფლებში დეცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემის შექმნა.

ცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემების შედეგად, აჭარის დაბებში მოხდება წყალარინების მასების შეკრება სახლთან და გადატუმბვა წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაში.

დეცენტრალიზირეუბლი წყალარინების სისტემა გულისხმობს, წყალარინების მცირე და მიკრო სეპტიკური ავზების მოწყობას, რომელზეც შესაძლოა დაერთდეს, ერთი ან რამდენიმე სახლი. წყალარინების მასების შეიკრიბება სეპტიკურ ავზში და საშუალოდ 2 წელიწადში ერთხელ მოხდება აღნიშნული მასების ამოტუმბვა და გატანა გამწმენდ ნაგებობაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით.

აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამას, დაფინანსების ორი მათავარი მიმართულება აქვს, რომლის ფარგლებშიც აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული, ხოლო სოფლებში დეცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემის შექმნა.

ცენტრალიზირებული წყალარინების სისტემების შედეგად, აჭარის დაბებში მოხდება წყალარინების მასების შეკრება სახლთან და გადატუმბვა წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაში.

დეცენტრალიზირეუბლი წყალარინების სისტემა გულისხმობს, წყალარინების მცირე და მიკრო სეპტიკური ავზების მოწყობას, რომელზეც შესაძლოა დაერთდეს, ერთი ან რამდენიმე სახლი. წყალარინების მასების შეიკრიბება სეპტიკურ ავზში და საშუალოდ 2 წელიწადში ერთხელ მოხდება აღნიშნული მასების ამოტუმბვა და გატანა გამწმენდ ნაგებობაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით.