ზარის შეკვეთა

მოგვწერეთ აქვე

ნიუსლეთერი

განაცხადის ფორმა

წყალმომარაგება


qobuleti xelvachauri qeda shuaxevi xulo

აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემების შექმნა, ხოლო სოფლების ნაწილისთვის როგორც ცენტრალიზებული, ისე დეცენეტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა შეიქმნება.

ცენტრალიზებული წყლის სისტემის მოიცავს შემდეგს: წყლის სათავე ნაგებობა, წყლის დამუშავება, სამარაგო რეზერვუარები, წყალმომარაგების ქსელი, მრიცხველებით აღჭურვილი დაერთებები სახლებთან და ა.შ.

დეცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა გულისხმობს - მცირე წყალმომარაგების სისტემების შექმნას, შესაბამის წყლის სათავეებს ნაკადულებიდან, ჭის, ან ზედაპირულ წყლებს, მცირე რეზერვუარებს, წყლის დამუშავებას და სახლებთან მრიცხველით შესაბამის დაერთებებს.

მნიშვნელოვანია, რომ წყლის ხარისხის შემოწმება და ლაბორატორიული კონტროლი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წყლის დამუშავების ყველა ეტაპზე მოხდება.

აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემების შექმნა, ხოლო სოფლების ნაწილისთვის როგორც ცენტრალიზებული, ისე დეცენეტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა შეიქმნება.

ცენტრალიზებული წყლის სისტემის მოიცავს შემდეგს: წყლის სათავე ნაგებობა, წყლის დამუშავება, სამარაგო რეზერვუარები, წყალმომარაგების ქსელი, მრიცხველებით აღჭურვილი დაერთებები სახლებთან და ა.შ.

დეცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა გულისხმობს - მცირე წყალმომარაგების სისტემების შექმნას, შესაბამის წყლის სათავეებს ნაკადულებიდან, ჭის, ან ზედაპირულ წყლებს, მცირე რეზერვუარებს, წყლის დამუშავებას და სახლებთან მრიცხველით შესაბამის დაერთებებს.

მნიშვნელოვანია, რომ წყლის ხარისხის შემოწმება და ლაბორატორიული კონტროლი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წყლის დამუშავების ყველა ეტაპზე მოხდება.

აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემების შექმნა, ხოლო სოფლების ნაწილისთვის როგორც ცენტრალიზებული, ისე დეცენეტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა შეიქმნება.

ცენტრალიზებული წყლის სისტემის მოიცავს შემდეგს: წყლის სათავე ნაგებობა, წყლის დამუშავება, სამარაგო რეზერვუარები, წყალმომარაგების ქსელი, მრიცხველებით აღჭურვილი დაერთებები სახლებთან და ა.შ.

დეცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა გულისხმობს - მცირე წყალმომარაგების სისტემების შექმნას, შესაბამის წყლის სათავეებს ნაკადულებიდან, ჭის, ან ზედაპირულ წყლებს, მცირე რეზერვუარებს, წყლის დამუშავებას და სახლებთან მრიცხველით შესაბამის დაერთებებს.

მნიშვნელოვანია, რომ წყლის ხარისხის შემოწმება და ლაბორატორიული კონტროლი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წყლის დამუშავების ყველა ეტაპზე მოხდება.

აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემების შექმნა, ხოლო სოფლების ნაწილისთვის როგორც ცენტრალიზებული, ისე დეცენეტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა შეიქმნება.

ცენტრალიზებული წყლის სისტემის მოიცავს შემდეგს: წყლის სათავე ნაგებობა, წყლის დამუშავება, სამარაგო რეზერვუარები, წყალმომარაგების ქსელი, მრიცხველებით აღჭურვილი დაერთებები სახლებთან და ა.შ.

დეცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა გულისხმობს - მცირე წყალმომარაგების სისტემების შექმნას, შესაბამის წყლის სათავეებს ნაკადულებიდან, ჭის, ან ზედაპირულ წყლებს, მცირე რეზერვუარებს, წყლის დამუშავებას და სახლებთან მრიცხველით შესაბამის დაერთებებს.

მნიშვნელოვანია, რომ წყლის ხარისხის შემოწმება და ლაბორატორიული კონტროლი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წყლის დამუშავების ყველა ეტაპზე მოხდება.

აჭარის დაბებში დაგეგმილია ცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემების შექმნა, ხოლო სოფლების ნაწილისთვის როგორც ცენტრალიზებული, ისე დეცენეტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა შეიქმნება.

ცენტრალიზებული წყლის სისტემის მოიცავს შემდეგს: წყლის სათავე ნაგებობა, წყლის დამუშავება, სამარაგო რეზერვუარები, წყალმომარაგების ქსელი, მრიცხველებით აღჭურვილი დაერთებები სახლებთან და ა.შ.

დეცენტრალიზებული წყალმომარაგების სისტემა გულისხმობს - მცირე წყალმომარაგების სისტემების შექმნას, შესაბამის წყლის სათავეებს ნაკადულებიდან, ჭის, ან ზედაპირულ წყლებს, მცირე რეზერვუარებს, წყლის დამუშავებას და სახლებთან მრიცხველით შესაბამის დაერთებებს.

მნიშვნელოვანია, რომ წყლის ხარისხის შემოწმება და ლაბორატორიული კონტროლი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წყლის დამუშავების ყველა ეტაპზე მოხდება.